wystawa modern art

To, co aktualnie dzieje się we współczesnej sztuce często nas fascynuje, zachwyca, ale czasem również szokuje, przeraża. Sztuka współczesna nie jest wyłącznie zamknięta w czterech ścianach galerii, dziś wychodzi ona do swoich odbiorców.
Na ulice, do naszych domów, biur i rozmaitych instytucji. Sztuką współczesną jest choćby street art – graffiti zdobiące szare mury, środki komunikacji czy fasady budynków.

Sztuką są nowoczesne budowle, które przypominają często kosmiczne kapsuły. Również dostępne designerskie meble są przejawem sztuki użytkowej. Dziś egzystujemy w tej mnogości stylów, gdzie sztuka poprzednich epok wchodzi w interakcję ze sztuką nowoczesną. Na taki obraz sztuki współczesnej mogą składać się tendencje, manifesty i różne ruchy artystyczne. Prekursorami sztuki współczesnej są dadaiści.

Współczesny artysta wychodzi poza ramy bycia tylko rzemieślnikiem, perfekcjonistą. Dziś jest to interpretator otaczającego świata, który szuka odpowiedzi na pytania dotyczące problemów wewnętrznych, osobowościowych. Współczesna rola sztuki jest zupełnie inna niż jeszcze na początku XX wieku. Nie jest ważna estetyka, czy satysfakcja odbiorców nad kunsztem wykonania dzieła. To rzadziej motywuje ich autorów. Twórcy dziś czują się w pełni wyzwoleni od uzależnień rynkowych.

Sztuka współczesna jest bardzo reaktywna. Tematyka obejmuje potencjał, możliwości a także zagrożenia współczesnego świata. Rozpoczynając od okresu pierwszej awangardy collage, fotomontaże), drugiej awangardy (videoinstalacje, happeningi, performance), widoczny jest fakt, że ograniczenia estetyczne odnośnie wypowiedzi artystycznej nie istnieją.

plug-shop This entry was posted in. Galerie Modern-art – szokuje i fascynuje.